// Datum :18-01-2021 / 06:14 TAAL:EN / _NL User: [NL]
Tavane trekt ten strijde
(Tarzan en de koningsgier)
Serie :7
Nr :1294
Editie :1
Prijslabel :0,8 (DFL)
Titel : Tarzan en de koningsgier
Datum : 1971
Uitgever : Classics Nederland
Pagina's :4
Formaat :Color
Job nr :
Daily Strips: -
Sunday Strips: -
Origineel :Gold Key 199
Opmerking :


Penciller :Russ Manning
Inker :Russ Manning
Colorist :
Letterer :
Script :Gaylord Dubois
Vertaler :Martin Deelen
Redacteur :

Inhoud Stripboek :

Type

Titel

0KaftTarzan en de koningsgier
1VerhaalTarzan en de koningsgier
2VerhaalHet leeuwen-beleg
3VerhaalTavane trekt ten strijde
Matla 1977Matla 1978Matla 1979Matla 1980/1981Matla 1982/1983Matla 1984/1985Matla 1989Matla 1993Matla 1998
0 D0 D5 D5 D10 D18 D0 D100 D100 D