// Datum :01-12-2022 / 05:21 TAAL:EN / _DE User: [NL]
  • Tarzan de Ontembare

    T:02-03-1934

Tarzan de Ontembare
(Tarzan the Fearless)
Originele Premiere :
11-08-1933?
Nederlandse Premiere :
02-03-1934Flora, Utrecht
Productie
Distributeur :

Lengte :
2444 meter

Artikelen :
12
ActeurRol
Buster Crabbe
Tarzan
Jacqueline Wells
Mary Brooks
E. Alyn Warren
Dr. Brooks
Edward Woods
Bob Hall
Philo McCullough
Jeff Herbert
Matthew Betz
Nick Moran
Frank Lackteen
Abdul
Mischa Auer
Eltar, High Priest
Carlotta Monti
Madi
Symonia Boniface
Sara, Mary's Maid
Darby Jones
Unga, head bearer
Al Kikume
Krieger
George De Normand
Guard
Jerry Frank
Zar Krieger
Bill Patton
Zar Krieger
Joe Gidley
Zar Krieger
Karl Krusada
Zar Krieger
Monty Montague
Zar Krieger
Edgar Lewis
Zar Krieger
Ed. Cobb
Zar Krieger
Bert Offord
Zar Krieger
Jack Corrigan
Zar Krieger
Al Priscoe
?
Ivory Williams
?
Orig Chapter Info
1 The Dive of Death
2 The Storm God Strikes!
3 Thundering Death
4 The Pit of Peril
5 Blood Money
6 Voodoo Vengeance
7 Caught by Cannibals
8 The Creeping Terror
9 Eyes of Evil
10 The Death Plunge
11 Harvest of Hate
12 Jungle Justice
Verhaal

Dr.Brooks, een geleerde, leeft midden in het Afrikaansche oerwoud. Een expeditie, waarbij zich Mary Brooks heeft aangesloten, gaat op zoek naar den dokter. Leiders dezer expeditie zijn Bob Hall, een jongeman, die verliefd is op Mary en Jeff, een avonturier, die de hoop koestert tijdens de expeditie een belangrijke som gelds te verdienen. Hij bezit n.l. een brief, waarin medegedeeld wordt, dat 10.000 pond wordt gegeven aan dengene, die kan bewijzen, dat Tarzan, de aapmench dood is.

Deze Tarzan — een Europeaan, opgevoed temidden van de dieren van het oer- woud — is als kind door ontdekkingsreizigers in Afrika achtergelaten, doch de familie is in onzekerheid omtrent het feit of Tarzan al dan niet leeft. Als de expeditie Tarzan's gebied nadert, doemt de krachtige jongeman plot— seling op om het leven van Mary Brooks te redden, die tijdens een bad in de ri- vier door krokodillen belaagd wordt. Mary is den jongeman, die haar taal niet begrijpt, zeer dankbaar, doch haar nieuwsgierigheid stijgt, als zij ziet, dat Tarzan een foto van haar bezit en een brief van haar vader. Tarzan en Dr.Brooks zijn n.l. goede vrienden en op verzoek van den geleerde is Tarzan de expeditie tegemoet gegaan. De brief duidt aan, waar zich de hut van Dr. Brooks bevindt, doch als de expeditie daar aankomt, is de dokter verdwenen. Uit zijn papieren concludeert men, dat hij naar Zark gegaan is — een onbekende plaats, die het centrum zou moeten zijn van een geheimzinnige godsdienstige secte, aanbidders van een soort Egyptisohe god, een groot beeld, dat aan iederen vinger een onge— loofelijk kostbaren smaragd draagt.

Inderdaad blijkt, dat Dr.Brooke daarheen gegaan is or de gewoonten van deze mysterieuze stam te bestuderen. Als de expeditie — dank zij een achterge— laten en veelomstreden kaart — in Zark komt, vinden Bob en Jeff den dokter als gevangene. Ook zij worden gevangen genomen, doch op het laatste moment komt Tarzan hen van een wissen dood redden. Tot iedere verwondering is ook Mary bij Tarzan. De Aapmensch heeft haar uit de handen van een vijandige stam gered, wel- ker opperhoofd order gegeven had, hem de blanke vrouw uit te leveren. Jeff heeft in Zark de verleiding niet kunnen weerstaan en éen der smaragden van het afgodsbeeld gestolen. Als de hoogepriester dit bemerkt, wordt het oer- woud "afgesloten" en de wilden besluiten, wraak te nemen op de blanken. Inderdaad komen deze weer in den macht van den hoogeprieeter, doch deze laat hen Vrij, als zij hem de eenige kaart geven, die er bestaat om het afgodsbeeld van Zark te vinden,

Jeff ontpopt zich inmiddels als een schurk. Wetende, dat Mary veel voor Tarzan gevoelt, dwingt hij haar een huwelijksbelofte af. Als zij niet met hem trouwen wil, zal hij Tarzan dooden en het uitgeloofde bedrag innen Mary’s vader eischt, dat Jeff dit niet van haar zal eischen en de schurk gaat daarop naar Tarzan’s schuilplaats met de bedoeling, hem te dooden. Een hevig gevecht ontstaat, waarbij Jeff door een kogel doodelijk wordt gewond, terwijl Tarzan - eveneens gewond — in het oerwoud vlucht.

Na eenige dagen komt hij echter weer te voorschijn en ditmaal wordt de "ontembare" wederom overwinnaar. Het meisje, waarom hij zoolang gestreden heeft, belooft hem, altijd bij hem te zullen blijven.

Aankondigingen

DatumVoorstellingenBioscoop/TheaterLokatieTitelBedrijfLeeftijdToegangOpmerking
19-04-1934
Vr za zo maTivoliTarzan de OntembareZaal 50 Loge 80 ct zondag morgen 10:30 25 ct
28-06-1934
Van 29-06-1934 afElectroMiddelburgAlleJeder Abend am 8 Uhr eine Show. Am Sontags um 3 uhr Matinee.
21-09-1934
deze week vr za zo en woensdag middag 3 uurTheater HarmonieTilburgTarzan de Ontembare>14 jaar40 25 ct
11-10-1934
Vrijdag 12 oktober en volgende dagenLumiere Theater Coolsingel RotterdamTarzan de OntembareAlle
19-12-1934
19-12-1934City TheaterTilburgTarzan de Ontembare25, 30, 40, 50 ct
05-02-1935
Za 09-02-1935 7,30 uur Zondag 10-02-1935 7,30 uurBeursgebouw OostburgTarzan de Ontembare40
05-11-1935
Za Zo 8 uur Zo middag 3 uurCinema de Haan WieringenTarzan de OntembareZa 30 40 75 ct Zo 25 ct zaal 50 ct balcon
08-04-1936
Za en beide paasdagenRoyalTarzan de OntembareAlleVolwassenen 40 ct Kinderen 15 ct
11-04-1936
00Tarzan de Ontembare00
24-07-1936
Zondagmiddag half 3Theater Harmonie RoermondTarzan de OntembareAlle leeftijden10, 20, 25 ct
01-11-1937
7.45 en 2.30Roxy TheaterTarzan de OntembareAlle0
18-06-1938
Hollandia-Bioscoop, AmsterdamTarzan de Ontembare