// Datum :17-01-2022 / 10:26 TAAL:EN / _NL User: [NL]
  • Tarzan de Aapmensch (Elmo Lincoln)

    T:1932

Tarzan de Aapmensch (Elmo Lincoln)
(The Adventures of Tarzan 1921)
Originele Premiere :
1928?
Nederlandse Premiere :
1932?
Productie
Numa Pictures
Distributeur :

Monopole Rotterdam

Lengte :
5264
Opmerking :
Dit is de 10 acte versie van de in 1921 uitgekomen film The Adventures of Tarzan (Tarzan's Liefde) met Elmo Lincoln en Louise Lorraine.
De lengte van de film is gebaseerd op de eerste twee series. De derde serie ontbrak tijdens de filmkeuring.Collectibles :
1
Artikelen :
5
Evenementen :
1
ActeurRol
Elmo Lincoln
Tarzan
Louise Lorraine
Jane
Scott Pembroke
Clayton (als Percy Pembroke)
Frank Whitson
Rokoff
Zip Monberg
Monsieur Gernot (als George Monberg)
Lillian Worth
Koningin La van Opar
Charles Gay
Sheik Ben Ali
Charles Inslee
Professor Archimedes Q. Porter
Frank Merrill
Arabische bewaker
Joe Martin
Man in apenpak
Gordon Griffith
Jonge Tarzan
Maceo Bruce Sheffield
Waziri hoofdman
Originele Productie:
Chapters per Film:3
Tarzan de Aapmensch
TARZAN (De menschaap)
Tarzan de Aapmensch deel 3
Orig Chapter Info
1 The Return of Tarzan
2 The Sun Death
3 The Flames of Hate
4 The Ivory Tomb
5 The Jungle Trap
6 Fangs of the Lion
7 The Hidden Foe
8 The Jungle's Prey
9 Flaming Arrows
10 The Last Adventure
Verhaal
TARZAN
de Aapmensch.
In de hoofdrollon ELMO LINCOLN en LOUIS [SIC] LORRAINE.

Na den dood ven Lord en Lady Greystoke groeit hun zoon TARZAN in de Afrikaansche wildernis op, waar hij door een wijfjesaap wordt opgevoed. Spoedig is hij door zijn enorme kracht de Koning der Wildernis, terwijl alle apen hem onherroepelijk gehoorzamen.

Jane Porter, het meisje, dat, Tarzan liefheeft, maakt een plezier— reis in de Afrikaansche wateren. Haar jacht “Alice” zinkt, doch zij slaagt erin den vasten grond te bereiken, niet ver van de hut van Tarzan.

Onder de overlevenden van het jacht bevindt zich ook de tegenwoordige Lord Greystoke, wien echter de titel eigenlijk niet toebehoort, daar Tarzan hiervan de rechtmatige bezitter is. Verder zijn er nog Nicolaas Rokoff, die in het bezit is van een vreeselijke formule van een vergiftigd gas, waarmede hij het geheele menschdom in korten tijd zou kunnen uitroeien, en een zekere Gernot, zijn handlanger, die/ uit het vreemdelingenlegioen is gevlucht. Ofschoon het gerucht gaat, dat Tarzan dood is, gelooven zij geen van allen hieraan.

Tarzan slaagt erin Rokoff de formule weder te ontnemen en deze gaat er nu met Gernot op uit om de formule weer in zijn bezit te krijgen. Jane, die Tarzan terug wil vinden, gaat met hen mee. Onderweg worden zij door krijgslieden van een stam zonne—aanbidders gevangen genomen en voor hun koningin Lao [sic] gebracht, waar zich ook Tarzan bevindt. Lao, die niet verkroppen kan, dat Jane mooier is dan zijzelf, beveelt haar ter dood te brengen. Een verschrikkelijke aardbeving maakt het echter onmogelijk dit bevel uit te voeren.

Ondertusschen hebben Rokoff en Gernot ontdekt, dat er in Opar enorme schatten aan goud verborgen zijn. Een projectie van de schatkamers hebben zij wreedaardig op Jans’s schouders gegrift, in de hoop hierdoor later den goudschat te kunnen stelen. Hun plannen worden echter verijdeld, daar Tarzan de zieke Jane met zich meeneemt en verpleegt tot zij weer heelemaal hersteld is. De beide boeven trachten nu op alle mogelijke manieren zich weder in het bezit te stellen zoowel van de formule van het gas als van Jane met de kaart der schatkmers. Herhaalde malen stellen zij Tarzan een val, waaruit bijna geen ontkomen is en die deze bijna met den dood moet bekopen.

Daar het hun niet gelukt, de kaart weer in handen te krijgen, besluiten Rokoff en Gernot met een groots bende rovers Opar aan te vallen en, na de stad ingenomen te hebben, den goudschat te stelen. De koningin roept de hulp in van Tarzan om haar leger tegen de roovers aan te voeren. Deze weigert echter, doch zal wel trachten Rokoff te verhinderen zijn plannen uit te voeren. Daar deze laatste onderweg eerst nog met zijn bende den ivoor—voorraad van een vreedzamen negerstam hebben gestolen, gelukt het Tarzan de rooversbende voor te komen. Hij kan echter niet verhinderen, dat de bende de schatkamers van Opar plundert.

Tenslotte slaagt hij er echter na veel avonturen in Rokoff en Gernot aan het Fransche Gouvermemt over te leveren en thans gaat hij met Jane een gelukkige toekomst tegemoet.
EINDE.
------
Gebaseerd op de 1928 versie van The Adventures of Tarzan (10 chapters)
(Afkomstig uit het filmkeuringsrapport)

Film keuring

DatumOmschrijvingLeeftijd
01-09-19325264 Meter (eerste serie : 2672 meter en tweede serie 2592 meter). 20 Acten (derde serie ontbrak)14
BedrijfCoupuresLengte (m)

Aankondigingen

DatumVoorstellingenBioscoop/TheaterLokatieTitelBedrijfLeeftijdToegangOpmerking
04-05-1929
Za en Zo om 9 uurSumajoTarzan het Aapmensch40 ct1e serie (6 acten) Aanvan 7.30, Tarzan begint om 9 uur
11-05-1929
Za en Zo om 9 uurSumajoTarzan het Aapmensch2e serie (6 acten) Aanvan 7.30, Tarzan begint om 9 uur
18-05-1929
Za en Zo om 9 uurSumajoTarzan het Aapmensch3e serie (6 acten) Aanvan 7.15
25-05-1929
Za en Zo om 9,15 uurSumajoTarzan het Aapmensch : De heete WoestijnwindAlle4e serie (6 acten) Aanvan 7.45
01-06-1929
Za en Zo om 9,15 uurSumajoTarzan het Aapmensch : Een prooi der WildernisAlle5e serie (6 acten) Aanvan 7.45 Tarzan begint om 9.15