// Datum :31-01-2023 / 16:58 TAAL:EN / _NL User: [NL]
Tarzans Terugkomst
(The Return of Tarzan)
Originele Premiere :
30-05-1920?
Nederlandse Premiere :
04-03-1921Amsterdam
Productie
Great Western Producing Company - Numa Pictures Corporation
Distributeur :

Goldwyn Distributing Company - F.A. Noggerath

Lengte :
1532 meter
Opmerking :
F.A. Noggerath bracht de film in de verhuur. Zij hebben twee copien in de roulatie gebracht. Om de bioscoop aan te kleden heeft het verhuurbedrijf 8 verschillende litho's, drie geschilderde doeken en twee series van 62 foto's.
Collectibles :
1
Artikelen :
26
Filmposters :
2
Stills :
6
ActeurRol
Gene Pollar
Tarzan
Karla Schramm
Jane
Estelle Taylor
Gravin de Coude
Armand Cortess
Nikolas Rokoff
Franklin B Coates
Paul D'Arnot
George Romain
Graaf de Coude
Walter Miller
Handlanger to Rokoff
William Anker
?
Peggy Hannon?
Djemah de danseres
Louis Stern
Polawitch
Betty Turner
Marie
Estelle Evans
?
Originele Productie:
Harry Revier
Regisseur
George M. Merrick
Regisseur (supervising)
Adolph Weiss
Producent
Louis Weiss
Producent
Max Weiss
Producent
Robert Saxmar
Scenario
Chapters per Film:6
Tarzan's Terugkeer DEEL 1
TARZAN'S TERUGKOMST TWEEDE DEEL.
Tarzan's Terugkeer Derde deel
Tarzan's Terugkeer Vierde deel
Tarzan's Terugkeer vijfde deel
Tarzan's Terugkeer Zesde Acte
Verhaal
TARZAN'S TERUGKOMST.
GROOTE AVONTURENROMAN IN 6 ACTEN
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Resumé:

Na schipbreuk te hebben geleden, stierven John Clayton en zijn vrouw Lady Alice, kort na de geboorte van hun zoon Tarzan op de Oostkust van Afrika. Het kind groeide in de oerwouden op en werd door chimpansee's en oerang oetangs groot gebracht. jaren verliepen. Op zekeren dag kwam de schatrijke ontdekkingsreiziger Porter in deze onbekende streek aan. Zijn dochter Jane, die hem op zijn reis vergezelde, werd door een wonder door Tarzan van een verschrikkelijken dood gered.

Toen Professor Porter weer naar de beschaafde wereld terug keerde vergezelde Tarzan hem. William Clayton, een neef van Tarzan, betwiste dezen zijn erfenis en stelde alles in het werk, om hem onschadelijk te maken, ten einde zoodoende in het bezit van de nalatenschap te komen. Tarzan had Jane Porter oprecht lief, doch aangezien hij meende, dat het beschaafde meisje zijn liefde niet beantwoorde, ondernam hij verre reizen in de hoop haar te kunnen vergeten.

Bij den aanvang van deze film bevindt de held van ons verhaal zich aan boord van de "Baltic", welke op weg is naar Liverpool, om in deze stad zijn rechten op de erfenis te laten gelden.Onder de passagiers treffen wij ook Nicolas Roskoff en zijn getrouwen secretaris Adolphe Perussi aan, die van William Clayton opdracht hebben gekregen, tarzan te beletten het vaderland te bereiken. Zij stellen alles in het werk, om hem onschadelijk te maken, doch Tarzan doorziet hun plannen en slaagt erin veilig de plaats van bestemming te bereiken.

In Liverpool aangekomen, begeeft hij zich onmiddelijk naar zijn boezemvriend Paul Arnow, een jong zee officier, dien hij eens het leven had gered. De schurken achtervolgen hem steeds, doch onze held weet zich echter van zijn belagers te ontdoen en na een gevecht op leven en dood ontsnapt hij tot groote woede van den gewetenloozen Nicolas Rockoff. De beide medeplichtigen van William Clayton denken er niet aan hun slachtoffer met rust te laten, aangezien Tarzan's neef hen een belangrijk bedrag voor zijn gevangenneming heeft toegezegd.

Zij bewerken, dat hij de bekoorlijke gravin de Volroy, de gemalin van den Franschen Gezant, 'savonds laat een bezoek brengt en schrijven den Graaf daarna een brief waarin zij hem aanraden dadelijk naar huis te gaan, om zich van de oprechtheid en trouw van zijn echtgenoote te overtuigen. Het gevolg is dat de Graaf Tarzan tot een duel uitdaagt, doch tot grooten teleurstelling van Rockoff en Perussi, bekomt hun slachtoffer geen letsel. Tarzan besluit nu Engeland te verlaten en neemt een opdracht aan naar Fez , en wanneer Tarzan daar ongeveer een maand vertoeft, ontvangt hij van zijn vriend het volgende schrijven

Waarde Tarzan,

In het bezit van je schrijven deel ik je mede, dat het mij gelukt is, alle stukken in handen te krijgen, welke de schuld van Gernois bewijzen. Ik zal je deze stukken onmiddelijk doen toe komen. Laat den Luitenant onmiddelijk arresteren, maar pas op, dat hij niet ontsnapt.

Ik heb verleden week Professor Porter en zijn dochter ontmoet, die mij mededeelden zij eerstdaags met William Clayton naar Zuid Afrika vertrekken. Clayton is van plan met Jane te gaan trouwen, doch zij wil niets van hem weten. Ze schijnt je nog niet te hebben vergeten. Verder geen nieuws.
Je toegenegen vriend PAUL ARNOW

Terwijl Tarzan zich in een cafe bevindt, zoekt een der Oostersche handlangers van het drietal, onder voorwensel dat hij zijn zuster, de beeldschoone danseres Djemah heeft beledigd, ruzie met hem. Ondanks zijn dapperheid en buitengewone lichaamskracht, is Tarzan niet tegen de groote overmacht opgewassen en wordt hij, aan handen en voeten gebonden in een woestijn aan zijn lot overgelaten.
De danseres die hem uit medelijden gevolgd is, bevrijdt hem en Tarzan scheept zich in naar Zuid Afrika.

Rockoff en Perussi die meenen dat Tarzan in de woestijn is omgekomen, hebben aan boord van de zelfde boot passage genomen en hun woede is inbeschrijvelijk, als zij tot de ontdekking komen, dat hun slachtoffer nog tot de levenden behoort. Zij geven de moed niet op en slagen er in hem met vereende krachten over boord te werpen. Aan de genade der golven overgeleverd, wordt Tarzan, na vele uren op zee te hebben rondgezwalkt, door de branding opgenomen en aan land gespoeld. Zodoende kwam hij weder in de oerwouden terug, waar hij was opgegroeid en waar hij dadelijk zijn vrienden van vroeger herkende.

De reuzen olifant en de chimpansee welke hem hadden opgevoed, waren voor hem een bewijs dat de bewoners der wildernis minder wild waren dan de menschen, waarmeedde hij omgang had. Terwijl deze gebeurtenissen zich afspeelden, ontving jane Porter in haar prachtigen villa bezoek van eenige intieme vrienden, waaronder ook Clayton, Perussi en Rockoff en hare boezemvriendin Ellen Strong behoorden. Alle stemden er zonder aarzelen in toe, de terugreis in haar nieuw jacht te maken. Het noodlot wilde echter, dat er brand aan boord uitbrak en het trotsche jacht werd spoedig een prooider vlammen. Clayton, Rockoff en jane Porter slaagden er na verschrikkelijke avonturen in met hun reddingsboot de kust te bereiken, doch zij vermoedden in de verste verte niet, dat zij zich in de nabijheid van Tarzan, den Koning der wildernis bevonden.

Terwijl Rockoff het jonge meisje wilde dwingen zijne liefde te beantwoorden, verscheen onze held op het critieke moment en ten slotte slaagde hij erin zijn aartsvijand onschadelijk te maken. En ver van de beschaafde wereld smeekten de jeugdige geliefden hun heerlijk geluk en slechts de wilde dieren der oerwoudenwaren hiervan getuige.

........................................ EINDE ........................................

Aankondigingen

DatumVoorstellingenBioscoop/TheaterLokatieTitelBedrijfLeeftijdToegangOpmerking
19-02-1921
Deze weekPassage BioscoopAmsterdamTarzans TerugkomstAlle
16-03-1921
Vanaf vrijdag a.s.Centraal TheaterTarzans Terugkomst
17-03-1921
Deze week van 17 maart 1921Centraal TheaterRotterdamTarzans Terugkomst6
22-03-1921
Nog 3 dagenCentraal TheaterTarzans TerugkomstIn 6 acten
29-03-1921
a.s. ZondagEerste Wieringer BioscoopWieringer Tarzans Terugkomst
19-04-1921
00Tarzans Terugkomst
21-04-1921
Vrijdag 22 april 1921ScalaTarzans Terugkomst6AlleGroote avonturen-Roman in 6 afd
26-04-1921
Woensdag 27- april 1921ScalaTarzans TerugkomstAlle8, 15 en 25 centWoensdagmiddag Kindervoorstelling
30-06-1921
A 30-6 / 2-7-1921De Arend AmersfoortTarzans Terugkomst
22-07-1921
a.s Vrij - Za - ZoVariTarzans Liefde - Tarzans Terugkomst 0
23-07-1921
24 jul 6 en 9 uur 25 juli 9 uurScala RoermondTarzans Terugkomst0Gewone prijzenZich voornamelijk afspelende in de ondoordringbare Afrikaansche wildernissen. Er komen geweldige Knockpartijen in deze uitmuntende gespeelde film voor. De groote gebeurtenis in deze film is het gevecht van Tarzan met den leeuw in de woestijn, terwijl eveneens een zeer interessant gedeelte is, de terugkeer in de wildernis tuschen de wilde dieren.
11-08-1921
Vrijdag 12 -18 augustes 1921Luxor Theater LeidenTarzans Terugkomst00Groote avonturen-Roman in 6 acten
11-08-1921
a.s. Za Royal BioscopeTarzans Terugkomst0Prijzen 15.30 voor grooten 25, 35, 45, 65 ct Kinderen 15, 20, 30 en 45 ct. Avondvoorstellingen verhoogde prijzen als bekend.Avond als (kinder) middag
13-08-1921
Vrijdag 12 -18 augustes 1921Luxor Theater LeidenTarzans Terugkomst16 Jaar0
13-08-1921
a.s. Za - ZoRoyal BioscopeTarzans Terugkomst0VerschillendeAvond als (kinder) middag
19-08-1921
Vanaf 24 augustus 1921Deca-ParkBataviaDe Terugkomst van Tarzan6
08-09-1921
00Tarzans Terugkomst0Beschrijving van een saaie dag
11-03-1924
Zaterdag en ZondagSchuttershofTarzans Terugkomst
06-07-1925
Vanaf vrijdag 17 t/m 23 juli 1925CentraalRotterdamTarzans Terugkomst6
14-04-1928
Deze weekCasino LeidenTarzans Terugkomst00Korte beschrijving
16-04-1928
Deze weekCasino LeidenTarzans Terugkomst00Langere beschrijving