// Datum :01-02-2023 / 20:37 TAAL:EN / _DE User: [NL]
Het waarheidskruid
(Vallei des doods.)
Reihe :7
Nr :1212
Ausgabe :1
Preisschild :0,6 (DFL)
Titel [NL]: Het waarheidskruid
Titel : Het waarheidskruid
Datum : 1966
Verlag : Classics Nederland
Seiten :5
Format :Color
Job nr :
Daily Strips: -
Sunday Strips: -
Original :Dell 131
Bemerkung :


Bleistiftzeichner :Russ Manning
Inker :Russ Manning
Colorist :
Letterer :
Script :Gaylord Dubois
�bersetzer :Martin Deelen
Editor :

Inhalt Comic :

Type

Titel

0CoverVallei des doods.Vallei des doods.
1GeschichteVallei des doods.Vallei des doods.
2GeschichteTerug naar de vlaktenTerug naar de vlakten
3GeschichteDe apenkooiDe apenkooi
4GeschichteHet waarheidskruidHet waarheidskruid
5InformationAfrikaanse boskatAfrikaanse boskat