// Datum :20-08-2022 / 02:17 TAAL:EN / _DE User: [NL]
Het stierengevecht
(Het stierengevecht)
Reihe :5
Nr :52
Ausgabe :1
Preisschild :0,75 (DFL)
Titel [NL]: Het stierengevecht
Titel : Het stierengevecht
Datum : 02-02-1963
Verlag : van Ditmar
Seiten :32
Format :B/W
Job nr :
Daily Strips:2824 - 2832
Sunday Strips: -
Original :Dailies #2824-#2832
Bemerkung :19630202


Bleistiftzeichner :Dan Barry
Inker :Dan Barry
Colorist :
Letterer :
Script :
�bersetzer :Fred Reichel
Editor :

Inhalt Comic :

Type

Titel

0CoverHet stierengevechtHet stierengevecht
1GeschichteHet stierengevechtHet stierengevecht
2GeschichteHet stierengevechtHet stierengevecht
Matla 1977Matla 1978Matla 1979Matla 1980/1981Matla 1982/1983Matla 1984/1985Matla 1989Matla 1993Matla 1998
0 D0 D0 D0 D10 D18 D0 D50 D75 D