// Datum :02-03-2021 / 02:48 TAAL:EN / _DE User: [NL]
De ondergang nabij
(De ondergang nabij)
Reihe :5
Nr :16
Ausgabe :1
Preisschild :0,75 (DFL)
Titel [NL]: De ondergang nabij
Titel : De ondergang nabij
Datum : 07-04-1962
Verlag : van Ditmar
Seiten :32
Format :Color
Job nr :
Daily Strips: -
Sunday Strips: -
Original : Neela
Bemerkung :7 apr 62


Bleistiftzeichner :Rex Maxon
Inker :Rex Maxon
Colorist :
Letterer :
Script :Don Garden
�bersetzer :Fred Reichel
Editor :

Inhalt Comic :

Type

Titel

0CoverDe ondergang nabijDe ondergang nabij
1GeschichteDe ondergang nabijDe ondergang nabij
Matla 1977Matla 1978Matla 1979Matla 1980/1981Matla 1982/1983Matla 1984/1985Matla 1989Matla 1993Matla 1998
0 D0 D0 D0 D15 D20 D0 D60 D85 D